Zastępstwo procesowe

Należy wysłuchać także drugiej strony

Audiatur et altera pars

Zgodnie z tą paremią, spory niemożliwe do rozwiązania w sposób polubowny, powinno  rozwiązywać się przed sądem, tak aby obydwie strony sporu mogły przedstawić swoje stanowisko. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie każde takie spotkanie należy do przyjemnych, dlatego nasza Kancelaria oferuje Państwu usługę zastępstwa procesowego.

Zastępstwo procesowe świadczymy na podstawie udzielonego nam przez naszych Klientów pełnomocnictwa. Naszym zadaniem jest wtedy wykonanie za Państwa wszystkich czynności i obowiązków, koniecznych w takim postępowaniu, a wynikających z przepisów prawa tak, aby nie angażować Państwa do udziału w sprawie, o ile nie jest to konieczne.

Nasze działanie opiera się na solidnym i merytorycznym przygotowaniu. Zawsze starannie analizujemy powierzoną nam sprawę, aby znaleźć jak najbardziej korzystne rozwiązanie dla naszego Klienta. Wszelkie nasze działania są konsultowane z Klientem, który jest na bieżąco informowany o etapach postępowania sądowego.

Odwiedź nas