Audyt prawny

Lepiej zapobiegać niż leczyć
Morbum evitare quam curare facilius est

Celem audytu prawnego jest zagwarantowanie bezpieczeństwa przedsiębiorstw, ustalenie stanu prawnego przedsiębiorcy i zminimalizowanie ryzyk związanych z działalnością podmiotu gospodarczego na rynku. 

Przedmiotem audytu prawnego jest wykonanie rozbudowanej analizy prawnej, której celem jest weryfikacja podejmowanych w przedsiębiorstwie decyzji, czynności i procedur oraz funkcjonujących wewnętrznych przepisów czy też regulaminów w zakresie ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Zakres audytu prawnego uzależniony jest od potrzeb Klienta, a także specyfiki branży i działalności badanego podmiotu.

W zakres kompleksowego audytu prawnego wchodzi:

– badanie zgodności działalności przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami prawa,

– badanie organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa pod względem działalności organów zarządzających i kontrolnych,

– badanie stanu prawnego nieruchomości;

– badanie funkcjonujących w przedsiębiorstwie umów handlowych zawartych z kontrahentami,

– badanie umów o pracę,

– analiza toczących się postępowań administracyjnych, sądowych i egzekucyjnych;

Każdy audyt prawny zakończony jest raportem określającym stan faktyczny, jego ocenę w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytyczne wskazujące sposób działania zgodne ze stanem prawnym oraz maksymalnie zabezpieczające interesy przedsiębiorstwa.

Odwiedź nas